Яг одоо хий!

Аливаа ажлыг өнөөдөртөө хийх нь чухал болохыг Библид өгүүлэхдээ, тэр дундаа Бурханы дуу хоолойг өнөөдөр сонсож, маргааш биш харин өнөөдөр Бурхантай эвлэрэх учиртайг сануулсан байдаг. Жишээ нь Еврей 3:7-д хэлэхдээ, “Тиймээс Ариун Сүнсний хэлсэнчлэн болжээ. “Өнөөдөр та нар Түүний дууг сонсвол... Та нар зүрхээ бүү хатууруул” гэсэн байдаг.