АМЬДРАЛЫН ЗОЧИД БУЮУ МЭРГЭД

Аливаа зүйлийг тэр тусмаа хүнийг маш гярхайгаар таньж мэддэг хүмүүс гэж байдаг.