#СэтгэлийнТүлхүүр нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаараараа "ДОНТОЛТ" хэмээх сэдвээр "Монголын Христ Итгэлт Сэтгэлзүйчдийн Холбоо"-ны тэргүүн Г.Эрдэнэтуяатай ярилцлаа.
"Надад бүх юмс зөвшөөрөгддөг, харин бүх юмс тустай биш. Надад бүх юмс зөвшөөрөгддөг, харин би юугаар ч эзэмдүүлэхгүй" (1 Коринт 6:12)