САЙХАН СЭТГЭЛТ ИОСЕФ

Иосеф бол айж эмээхийг мэддэг, сүсэгтэй, аливаа зүйлд анхаарал болгоомжтой, сэрэмжтэй, хайртай хүмүүсийнхээ төлөө онцгой хурц шийдвэрийг гаргаж чаддаг нэгэн байжээ. Иосэфээс суралцах зүйл эрчүүдэд олон байна.