ХАМААТАН САДАНГИЙН ДЭМЖЛЭГ

Марийн хамаатан Елизабет түүний нөхөр Захарияагийн талаар түүх библийн Лук номонд бичигдсэн байдаг. Христмасын түүхэнд чухал байр суурь эзэлдэг дүрүүд юмаа. Зөв шударга гэм зэмгүй амьдарч байсан нөхөр нь сүмийн тахилч, эхнэр нь эгэл жирийн Бурханд итгэмжтэй сүсэгтэй эмэгтэй байсан.