УЛСЫН БҮРТГЭЛ

Библийн бүртгүүлэхээр явсан түүх. Христмас баярын өдөр гэр бүлээрээ цуглаад өөрсдийн гэр бүлийн гарал үүсэл, шинээр мэндэлсэн хүн, эсвэл нас барсан хүнээ дурсаж. Өөрсдийн хэн байх ёстой, юу хийх талаар ярилцдаг.