ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ

Итгэл үнэмшил бол үлгэр домог биш бодит хэрэгцээг хүлээн зөвшөөрөөд шийдвэрлэж чадах нэгэнд нь даатгаж, өөрийнхөө хийж чадах бүхнийг сахин үйлдэхийг хэлнэ. Бурхан талбайгаа хагалаад, үрээ суулгаад бэлдсэн хүнд бороо оруулж өгдөг.