Амиа хорлох оролдлого нь хүн бүрт зориулсан ганц сэдлээр өдөөгддөггүй. Зарим хүмүүсийн хувьд амиа хорлох нь сэтгэл санааны болон бие махбодийн архаг өвдөлтийг арилгах цорын ганц шийдэл гэж үздэг. 
Яагаад амиа хорлох хэрэггүй вэ? Найз минь Эзэн таны “сүйрсэн...” гэж бодож байгаа тухайлбал яг одоогийн тань амьдрал, амиа хорлолтоор дуусгах гэж байгаа энэ амьдралыг тань Бурхан засаж залруулахад бэлэн байна
#СэтгэлийнТүлхүүр нэвтрүүлэг