Танд бусдад туслах нөөц боломж бий

Танд бусдад туслах нөөц боломж бий. Хайрын үйлдлээр дамжуулан бусдад үйлчилж, тусламж хэрэгтэй хүнд туслахдаа ч Бурханд найдаж сурцгаая. Бид хамтдаа байхдаа ихийг гүйцэлдүүлж чадна.