Юуг мартаж юуг санах ёстой вэ?

Талархах сэтгэлгүй хүн Бурханыг таньж мэдэж чадахгүй. Библи бол Бурханаас бидэнд өгсөн өгөөмөр бэлгүүдийн зургийн цомог юм. Тиймээс өөрт байхгүй байгаа “саванд” биш харин өөрт байгаа халуун, хүйтэн усанд анхаарлаа хандуулаарай.