Хүн уурлахыг хараагүй хүн гэж нэг ч байхгүй байх. Уурлах нь муу гэдгийг, бас уураа дарах хэрэгтэйг хэн бүхэн мэддэг.
Аливаа хорсол, уур, хилэн, шуугиан, гүтгэлэг нь бүх бузар муугийн хамт та нараас зайлаг. ЕФЕС 4:31 эшлэлд хэлсэн байдаг. Тэгэхээр уур бухимдлаа хэрхэн зөвөөр гаргаж шийдэх вэ?