Сүнслэг болон бие махбодын хэрэгцээг хангах нь

Есүс бидний бие махбод, сэтгэл хөдлөл, оюуны хэрэгцээнд хүрч ажилладаг байсан. Тэгвэл өнөөдөр бид энэ цаг үед Есүстэй адил хэрхэн үйлдэх вэ? Хамтдаа суралцацгаая.