Та хэзээ мэндэлсэн бэ?

Библийн Дуулал номын 139р бүлгийн 16р эшлэлд "Миний төрхөө олж амжаагүй үр хөврөлийг Таны нүд харж л байсан. Надад тогтоогдсон өдрүүдийн Нэг нь ч болоогүй байхад Тэд бүгд Таны номд бичигдсэн байжээ." мөн "Алагдсан Хурганы амийн номд ертөнцийн сууриас хойш..." гэж Илчлэлт номын 13р бүлгийн 8р эшлэлд бичсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл бид энэ дэлхийд эхийн хэвлийгээс мэндлэхээс ч өмнө Бүтээгчийн Хүү дотор бүтээгдээд зогсохгүй, Бүтээгч маань энэ дэлхийн суурь тавигдахаас ч өмнө биднийг урьдчилан харсан байна. Тэгэхээр “Бид санаандгүй тохиолдлын үр дүн үү?”
Энэ тухай та Зохиогч Зохиогч Эрнест О’нэйлын Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.