Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2021/11/15

#ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөрөөр
-   Чимээгүй цаг | Ариун мэдрэмж ба бүх төвөгтэй асуудлуудад библийн дагуу хандах нь
-   Гэрчлэлийг моодонд оруулъя |Энхсайханы гэрчлэл
-   Христитгэлт номын булан | Үүле Халесбигийн “Залбирлын ертөнцөөс” ном
-   Айлаас эрэхээр авдраа уудалъя|"My happy wedding" хуримын бизнес эрхлэгч Урангоо
-   Онцлох магтаал |Итгэлийн гал бадраг
-   Библи сонсгол |Филемон ном
-  Монгол чуулганаа мэдэцгээе | "Гэрэл" Христийн чуулганы ахлагч Цэцэгээ
-   Библийн тойм тайлбар | Матай 2 бүлгээр бэлтгэсэн хичээлийг сонсох болно.