Өөрийнхөө хязгаараас гарах нь

Өөрийгөө эцэг эхээсээ гарсан өчүүхэн хүүхэд төдийхнөөр бодож байгаа бол та агуу бодит байдал дунд биш харин нэг жижигхэн буланд амьдарч байгаа юм байна!
Мэдээж Бүтээгч таныг энэ дэлхийд авчрахын тулд эцэг эхийг тань ашигласан. Гэсэн ч Тэр таныг Хүүгийнхээ дотор бүтээсэн. Та хэдийнээ Түүний нэг хэсэг болсон бөгөөд Тэр жинхэнэ Эцэг чинь. Та эргэлзэж байна уу? Тэгвэл Бүтээгч Бурханы талаар хамгийн тодорхой, найдвартай мэдээллийг өгөх ном Библийг уншаарай.
Энэ тухай та Зохиогч Зохиогч Эрнест О’нэйлын Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.