Хөршөө өөрийн адил хайрлахад суралцъя

Миний хөрш гэж хэн бэ? Хөршөө өөрийн адил хайрлах тухай Есүс хэрхэн сургасан бэ?
Та хөршийнхөө сайн тал боломж боломж нөөцийг нь олж харж, сайхан сэтгэлт Самари хүн шиг түүнд туслаарай.