Энэрэнгүй дарангуйлагч

Хайраар дүүрэн Эцэг гэж хэн болохыг та яг одоо асууж байж болох юм. Тийм бол түр хүлээгээрэй. Харин миний хувьд танаас асуух хэдэн асуулт байна.  Хүн хүссэн бялуугаа авч идэх боломжтой юу? Эрх дураараа хэвээр байгаа хэр нь таны хайрладаг Эцэг - ийнхээ хайрыг хүртэх боломжтой юу? Энэ хайртай Эцэг, таны хийдэг эрх зоргоороо сонголтыг тэвчин, эелдэг зөөлнөөр залруулдаг гэж үү? Хэрэгтэй бол хүүхдээсээ болж үхэхэд ч бэлэн, тэднийхээ төлөө бэлдсэн бүхнээ бүрэн гүйцээхийн тулд хайр энэрлээ зориулсаар байдаг тийм Эцэг-ийг та энэ дэлхийгээс олж чадах уу? Мэдээж үхэлд ялагдаж байгаагүй, хязгааргүй мэргэн ухаантай Эцэг-ийн хувьд л энэ боломжтой! Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.