Найдвар тээсэн гашуудал

Христэд итгэгч хүн гашуудах нь буруу гэж үү? “Бурханы шүхэр дор” хэмээх номондоо Дэиси Катчингс ийнхүү асуусан байдаг. “Нүднээс урсах нулимс бидний итгэлтэй зөрчилддөг гэж үү? Эсвэл бидний итгэл бидний нулимсыг ширгээх ёстой юу?”