Гашуудал

Энэ ном нь МЭӨ 586 онд Иерусалим хот сүйрч, ард олон нь олзлогдсон явдалд харуусан бичсэн таван багц шүлгийн цуглуулга юм. Ном ерөнхийдөө халаглалын аястай боловч Бурханд болон ирээдүйдээ итгэсэн найдвар ч мөн багтжээ. Эдгээр шүлгийг МЭӨ 586 онд болсон үндэстний гамшгийг дурсан санах гашуудал мацгийн өдрүүдийн мөргөлд хэрэглэдэг.

/Эх сурвалж: АРИУН БИЧЭЭС НИЙГЭМЛЭГ Ариун Библи /2013/ ГАШУУДАЛ номын тайлбар/