Сэтгэл гутрал

Та сэтгэл гутралд орсон юм биш биз? Сэтгэл гутралтай байдлаа хүлээн зөвшөөрч, ямар арга хэмжээ авах талаар өнөөдөр "Сэтгэлийн түлхүүр" нэвтрүүлгээр ярилцах болно.