Монгол чуулганаа мэдэцгээе| “Шинэчлэлт Монгол“ Христийн чуулганы пастор Ш.Хунцэцэг

Монгол чуулганаа мэдэцгээе нэвтрүүлгийн зочноор АНУ-ын "Шинэчлэлт Монгол" Христийн чуулганы пастор Ш.Хунцэцэг уригдлаа.