Бурханаас тайвшралыг аваарай

Библид хэлэхдээ, “Тэр бол өршөөлийн Эцэг бөгөөд бүх тайвшралын Бурхан мөн” (2 Коринт 1:3) гэсэн байдаг. Тиймдээ ч бидний амьдралд хүнд хэцүү нөхцөл байдал тохиолдох үед биднийг Өөр лүү нь ирж тайвширдаг байгаасай гэж Бурхан хүсдэг. 
Харамсалтай нь бид Бурханаас тусламж гуйхын оронд өөрөө бүхнийг зохицуулах гэж оролддог.