Бидний бага насандаа авсан ээнэгшил насан туршийн амьдралд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Бидний бага насандаа авсан ээнэгшил насан туршийн амьдралд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Энэ тухай "Сэтгэлийн түлхүүр" нэвтрүүлгээр ярилцах болно. 
Зочин: МХИСХ-ны тэргүүн, зөвлөгч багш Эрдэнэтуяа