#20 Бурхан биднийг хардаг бас сонсдог

Бидний дунд вирусийн халдвар аваагүй хүмүүс байж болох ч бид бүгд сэтгэл санааны хувьд болон санхүүгийн хувьд хүчтэй цохилтонд ороод байна. Энэ бүх байдал хэзээ нэгэн цагт эргээд хэвэндээ орох болов уу? Энэ бүхэнд бид санаа зовох ёстой гэж үү? Магадгүй коронавирусээс болоод ажлаа алдсан хүмүүсийн нэг нь та байж болох юм. Эсвэл удахгүй ажлаа алдах вий гэж эмээж байж болно. Хэрвээ тодорхойгүй ирээдүй таны санааг зовоож байгаа бол би танд урам зориг өгмөөр байна. Юу гэвэл, та тэр бүхнийг ганцаараа туулах албагүй