Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2021/10/18

#ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөрөөр
- Чимээгүй цаг | Жойс Майерын "Оюун санааны тулаан"
- Гэрчлэлийг моодонд оруулъя | Жавзандуламын гэрчлэл
- Христитгэлт номын булан | Жон Освальд Сандерс “СҮНСЛЭГ УДИРДЛАГА” ном
- Онцлох магтаал |Төгс хүч чадалтай
- Библи сонсгол | Ефес 1-2 бүлэг
- Монгол чуулганаа мэдэцгээе | Сэлэнгэ аймгийн "Мөнхийн Үндэс" Христийн чуулганы пастор Түмэнбуутай холбогдоно
- Библийн тойм тайлбар | Лук 21:1-22:38 бүлгээр бэлтгэсэн хичээлийг сонсох болно.