Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2021/10/14

#ХермоныШүүдэр өглөөний хөтөлбөрөөр
- Чимээгүй цаг | Жойс Майерын "Оюун санааны тулаан"
- Гэрчлэлийг моодонд оруулъя | Сарангэрэлийн гэрчлэл
- Христитгэлт номын булан | Жон Освальд Сандерс “СҮНСЛЭГ УДИРДЛАГА” ном
- Онцлох магтаал |Миний Аврагч амьд
- Библи сонсгол | 2 Коринт 10-11 бүлэг
- Библийн тойм тайлбар | Лук 16-17 бүлгээр бэлтгэсэн хичээлийг сонсох болно.