Христэч сэтгэлзүйн зөвлөгөө гэж юу вэ?

Христэч сэтгэлзүйн зөвлөгөө гэж юу вэ? Яагаад чухал вэ? энэ тухай "СЭТГЭЛИЙН ТҮЛХҮҮР" нэвтрүүлгээс хүлээн авч сонсоорой.