Бурхан бүх хүнийг уучлах ёстой юу?

Биднийг гомдоож шархлуулсан нэгнийг уучилна гэдэг бидний амьдралын хамгийн хэцүү даваануудын нэг юм. Гэхдээ энэхүү уучлалын үр дагавар, шагнал нь агуу их байх болно. Уучлал гэдэг бол сэтгэл хөдлөл биш. Энэ бол сонголт. Энэ бол шийдвэр. Энэ бол таны хүсэл зориг.