ХҮҮ МИНЬ ГЭРТЭЭ ИР! ном

...Бурханы хүч над дээр бууж, би дээр доорхоо мэдэхээргүй болтол тийм хүчирхэг өдрүүүд болж өнгөрсөн билээ. Хэдэн цагаар би тэнгэртэй холбогдож, Ариун сүнсний хэмжээлшгүй хүчин дор чичрэн сэгсрэгдэж байсан. Чуулганы удаах өдөр би удаан хугацаагаар газар хэвтэж байхдаа "Ажлаа орхи", "Монгол" гэсэн үгсийг сонсов. Эргээд бодохнээ Ариун Сүнс миний сэтгэлийн гүнд өөрийн дуудлагаа амилуулж байжээ.
Том Вүтрихийн Швейцараас Монгол руу ирсэн замын тухай "ХҮҮ МИНЬ ГЭРТЭЭ ИР!" номыг #МирагийнНомынТавиур нэвтрүүлэг онцолж байна.
Зочноор Help интернэйшлийн стафф Ц.Алтанчимэг уригдлаа.