Таны ажлын утга учир

Маш тодорхой, гайхалтай нэг мэдээлэл надад байна. Тэр нь юу вэ гэвэл энэ цаг үеийн эхэн зуунд бичигдсэн үйл явдлын тухай юм. Энэ зууны дунд үе орчимд Есүс гэдэг хүний үхэл болоод үхлийг ялан дийлсэн тухай бичсэн бичээс эртний цагийн ямар ч үүх түүхээс илүү олон гэрч, найдвартай судар бичээсүүдээр нотлогдсон байдаг. Паул, "Тэр бол үл үзэгдэгч Бурханы дүр мөн бөгөөд бүх бүтээлийн Ууган нь мөн. Яагаад гэвэл Түүн дотор тэнгэр ба газар дахь бүх юмс, үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс, хаан ширээнүүд, эсвэл ноёрхлууд, удирдлагууд, эсвэл эрх мэдлүүд ч бүтээгдсэн. Бүх юмс Түүгээр болон Түүний төлөө бүтээгдсэн байна. Тэр бүх юмсын эхэнд байна. Бүх юмс Түүний дотор оршин тогтнодог" гэж хэлсэн. Есүс бол орчлон ертөнцийг бүтээсэн Бурханы хайртай Хүү төдий биш харин бүх бүтээлийн ууган нь бөгөөд бид бүгдээрээ Түүнээс гаралтай! Тэр бол бид бүгдийн үүсэл гарал болох анхны бөгөөд агуу хүн байсан юм.
Энэ тухай та Зохиогч Зохиогч Эрнест О’нэйлын Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.