Бидний итгэлийн амьдрал дахь тэмцэл|Ефес 6:10-24

Чуулган бол Христийн бие буюу Христийн сүйт бүсгүй юм. Нөгөөтэйгүүр чуулган болсон бид Есүс Христийн хүчирхэг дайчид байх ёстой юм. Ингэхдээ биднийг хөнөөж устгахыг хүсдэг өстөн дайсан бий гэдгийг бид санах ёстой юм.