ГАЙХАМ ТҮҮХҮҮД хүүхдийн ном

Мирагийн номын тавиур нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаараараа "ГАЙХАМ ТҮҮХҮҮД" номыг онцолж байна. 
Энэхүү номын зохиолч Мөнгөншүүдэртэй ярилцлаа.