Хүлээцтэй байх 2 алтан зарчим

“Хөршөө хайрла, дайснаа үзэн яд” гэж хэлснийг та нар сонссон. Харин Би та нарт хэлье, дайснуудаа хайрла, та нарыг хавчигчдын төлөө залбир. Тэгснээрээ та нар тэнгэр дэх Эцэгийнхээ хүүхдүүд болно. Учир нь муу ба сайн дээр ч нараа Тэрээр мандуулж, зөвт болоод зөвт бус дээр ч бороо оруулдаг юм. Матай 5:43-45
Та өөрийгөө хэр хүлээцтэй хүн болохыг мэдмээр байгаа бол өөрийнхөө алдааг биш харин өрөөлийн алдааг хар. Шинэ машинаа зогсоолд эвгүй байрлуулснаас болоод зуруулчихсан үедээ биш харин эхнэр чинь машиныг чинь мөргөлдүүлэх үед таны жинхэнэ хүлээцтэй байдал харагдана.