Худал хуурмаг уу? эсвэл үнэн бодит уу?

Та орчлон ертөнцийг бүтээсэн Бүтээгчийн нэг хэсэг. Гэхдээ та бол орчлон ертөнцийг “Бүтээгч” биш, эсвэл Түүнтэй эн тэнцүү биш. Бүтээгч таниас гадна оршдог. Гэхдээ та Түүний амиас бүтсэн. Түүний амь таны дотор буй. Түүний амь амьдрал таны зүрхийг цохилуулж, тархийг чинь ажиллуулж байдаг. Хэрэв Тэрнийг гал гэвэл та Түүний галын нэг дөл нь! Тийм учраас л та үнэ цэнэтэй гэдгээ мэдэрдэг. Та үнэ цэнэтэй. Тийм та бусдаас өөрийгөө өөр гэж мэдэрдэг. Танд өөрийгөө ямар нэг учир зорилгын төлөө энд байгаа гэсэн мэдрэмж төрдөг. Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.