Түр зогсоод Бурханаас мэргэн удирдамжийг гуй

Тэгтэл удирдагчид тэдний хүнснээс хэсэглэн амссан бөгөөд ЭЗЭНий зөвлөгөөг асуусангүй. Иошуа 9:14
“Мөнхийн улсад эзэн нь гуйгаагүй гуйлтын хариултуудаар дүүрэн байдаг” гэж Билли Грахам нэгэнтээ хэлсэн байдаг. Бид түр зогсоод, “Бурхан минь, Та намайг ямар алхам хийгээсэй гэж хүсэж байна вэ? Энэ зүйл Таны хүсэл мөн үү? Эсвэл надад сайхан харагдаж байгаа ч Таны хүсэл биш үү?” хэмээн асуугаагүйгээсээ болоод өөрсдийгөө маш хүнд байдалд оруулах явдал олонтаа тохиолддог. Гэтэл хэрвээ бид түр зогсоод, Бурханаас ийнхүү асуугаад, тэгээд хариултыг нь олж сонссон бол тэр бүх зовлон шаналлаас чөлөөлөгдөх байсан.