Ухамсар ба хүсэл

Хүний бие махбодь таван мэдрэхүйгээрээ орчноо мэдэрдэг, сэтгэл ухамсраар дамжуулан өөрийгөө ойлгодог бол сүнс нь Бүтээгчийн ер бусын амьдралтай харилцаа тогтоох чадвартай байдаг. Олон хүний хувьд сүнс нь унтаа байдалтай байгаа ч Бурханыг үл ойшоож эхлэхээс өмнө Түүний төлөвлөгөө юу болох тухай ой дурсамж сүнсний ухамсарт хэсэгт байдаг. Тиймээс хамгийн ихэмсэг бардам, муу хүмүүс ч гэсэн өөрийгөө ямар нэг агуу зүйлийн төлөө бүтээгдсэн, бусдаас илүү үнэ цэнэтэйд тооцох ямар нэг зүйл байна гэдгийг хүртэл мэдэрдэг юм. Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.