АРИУН СҮНС – ТҮҮНИЙ ЖИНХЭНЭ МӨН ЧАНАР – 1 хэсэг

Эргэцүүлэл: “Өнөө цагт чуулган сул дорой байгаагийн гол шалтгаан нь бид Ариун Сүнсний хэн гэдгийг ойлгодоггүйд юм. Бид хаа нэгтээ Түүнээс салжээ. Бид Түүний талаар сонссон. Бид Түүний талаар ярьсан. Бид Түүний талаар магтан дуулсан. Гэвч тэр бидэнтэй хэрхэн холбогдох вэ?
Энэ энэ удаагийн дугаарт бид Ариун Сүнс болон түүний үйлчлэлд анхаарлаа хандуулах болно. Магадгүй та нарын заримд нь бидний “Туслагч”-ийг танилцуулж, заримд нь дахин нэг удаа Бурханы бэлэг болох Бидний Туслагч, Ариун Сүнсийг сануулж амар тайван, урам зориг хайрлана гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд Чарльз Стэнлиг хүлээн авна уу.