ЗАГАЛМАЙ – БИДНИЙ ЯЛАЛТ ГАРГАСАН ГАЗАР

Эргэцүүлэл: Есүс Христийн цовдлол юуны ч төгсгөл байгаагүй, харин Бурханы хүн төрөлхтөнд санал болгосон ямар нэг гайхалтай зүйлийн эхлэл байсан. 
Загалмай дээр юу болж өнгөрсөн бэ гэж гайхаж байсан уу? Есүс Христийг цовдолсон тэр өдөр чухам юу болсон бэ? Өнөөдрийн “Хамтдаа” нэвтрүүлгээр Чарльз Стэнли Иерусалимын гаднах толгодод үндсэндээ гурван юм болсон гэж тайлбарлав. Ялгуулсан Христийн амьдралаар амьдрахын тулд хүн бүр үүнийг ойлгох нь маш чухал юм.
Голгатад болсон үйл явдлын ач холбогдлыг ойлгохдоо Христийн үхлээр таны амьдралын саад бэрхшээл аль хэдийн шийдэгдсэн гэдгийг ойлгох болно. Доктор Стэнлийг хүлээн авна уу.