ГУРВАЛЫН ТУХАЙ ҮНЭН

Эргэцүүлэл: Бидэнд Эцэг, Хүү, Ариун Сүнс бий. Хэрэв тэд бидний төлөө юм бол хэн бидний эсрэг зогсож чадах вэ? Хэн ч зогсож чадахгүй.
Гурвалын онол нь библийн энгийн хичээлийн нэг боловч ихэнх хүнд ойлгоход нь бэрх байдаг. Та энэ ойлголтын утга учрыг мэдэх үү эсвэл ойлголт чинь бага зэрэг бүрхэг байна уу?
Библи бидэнд Бурхан бол цор ганц гэж заадаг ба Бурханыг гурван төрхөөр илэрхийлдэг. Өнөөдрийн Хамтдаа нэвтрүүлгээр Доктор Чарльз Стэнли “Гурвалын тухай үнэн” сэдвээр хичээл заах болно.