ЗАЛБИРЛЫН ЕРТӨНЦӨӨС ном

Залбирал гэдэг Есүсийг зүрх сэтгэлдээ оруулна гэсэн үг. Залбирал амьсгалахтай л адил.

Өнөөдөр "Залбирлын ертөнцөөс" номыг онцолж байна.