АЙДСАА ЯЛАН ДИЙЛЭХ НЬ – Хэсэг 1

Эргэцүүлэл:  Та айдсаа ялан дийлэхгүй бол айдас таныг дарангуйлна. Таны айдас таныг ялан дийлж, амьдаар тань боолчилж дарангуйлах болно.
    Дайсан дайрах үед айдсаас ангижруулах итгэлийн минь цорын ганц эх сурвалж бүхий Түүний урам зоригийн үг бидэнд хэрэг болно. Бичээсээс нэг эшлэл хамтдаа уншицгаая. Дуулал 46:1-3 “Бурхан, бидний хоргодох газар ба хүч, Зовлон шаналан дунд үнэхээр олддог тусламж. Дэлхий өөрчлөгдөхөд ч, Далайн зүрх уруу уулс нуран ороход ч бид айхгүй. Ус хүрхрэн хөөсрөхөд ч, Уулс сүртэйгээр ганхан чичрэхэд  ч айхгүй” гэж бичигдсэн байдаг. Др.Чарльз Стэнли пастор энэ удаа “АЙДСАА ЯЛАН ДИЙЛЭХ” талаар заах учраас өнөөдрийн хичээлтэй хамт байгаарай.