УРАМ ХУГАРАЛТЫН ЦААНА БУЙГ ХАРАХ НЬ – Хэсэг 2

Эргэцүүлэл: Суурь итгэл, идэвхтэй үйл хөдлөл, дадлага туршлага, амьдралыг өөрчлөхөөр ажиллах, итгэлээр нөлөөлөх зэрэг нь хоорондоо ялгаатай ойлголтууд. Их ялгаатай шүү.
Залбирал тань цаг үрсэн хэрэг байсан мэт санагдаж байсан уу? Хэдэн өдөр, хэдэн сар жилээр ямарваа нэг тодорхой зүйлийг эрэлхийлэн Бурханаас шавдуу гуйж асуусан ч, ямар ч дорвитой зүйл болоогүй. Таны гуйлт залбирлаа өргөдөг Бурхан хаа байна? Тэгээд яагаад Тэр юу ч хийгээгүй юм бол?
Магадгүй Бурхантай хамт аялахдаа та Түүнээс олон янзын зүйл асууж гуйж, таныг зөв чигт явахад Бурхан таныг хөтөлж, дараа дараагийн алхмуудыг танд урьдчилан харуулж өгөөсэй гэж та хүсэж хүлээдэг. Харин Бурхан таныг мартдаг болов уу? Тэр таны хэцүү бэрхийг үл тоомсорлодог уу?
    Тэгэхээр өнөөдөр Др.Чарльз Стэнли пастор “Магадгүй бид Бурханы оролцоог анзаарахгүй үед ч Эзэн бидний эргэн тойронд идэвхтэй оролцсоор байдаг” гэдгийг бидэнд сануулах болно