ЭРДЭНЭСИЙН ХУУЛЬ ном

Бурхан бидний итгэл болон санхүү хоёрыг салшгүй гэж үздэг.

#МирагийнНомынТавиур нэвтрүүлэг маань өнөөдөр "ЭРДЭНЭСИЙН ХУУЛЬ" хэмээх номыг онцолж байна.