Бурхан бүхнийг хийж чаддаг гэж үү?

Эдүгээ, дотор маань ажилладаг хүчний дагуу гуйх буюу бодох бүхнээс минь илүү хэмжээлшгүй бялхлаар үйлдэх чадвартай Түүнд... (Ефес 3:20)
Бурханы хувьд хийхэд хэцүү зүйл бий гэж үү? Библид энэ асуултыг гурвантаа асуусан байдаг. Тэгвэл та энэ асуултад хэрхэн хариулах вэ? Өнөөдөр бидний өмнө хүнд хэцүү асуудал тулгарлаа гэж бодъё. Энэ тохиолдолд бид нэг бол толгой дохин “Тиймээ, Бурхан бүхнийг хийж чадна” гэж хэлнэ. Эсвэл бид өөрсдийн нөхцөл байдлыг харахдаа Бурхан яагаад бидэнд туслахгүй байгаа юм болоо гэж эргэлзэх болно.