Персийн хааны өвлийн ордонд болж өрнөсөн Естер номын гол өгүүлэмж нь еврейчүүдийг устгах санаатай дайснаас ард түмнээ гайхам эр зориг, зориулсан сэтгэлээрээ аварч чадсан, еврейчүүдийн баатар Естер бүсгүйн эргэн тойрны үйл явдал юм. Энэ номд еврейчүүдийн Пурим баярын утга болон цаадах учрыг тайлбарладаг. 
/Эх сурвалж: АРИУН БИЧЭЭС НИЙГЭМЛЭГ Ариун Библи Естер номын тайлбар/