Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2021/01/20

“Үнэнээр Би та нарт хэлье. Ийм өчүүхнүүдийн нэгэнд, шавийнх нь хувьд уух аяга хүйтэн ус өгсөн хэн ч шагналаа эс алдана.” Матай 10:42
Та хүмүүст тусламжийн гараа сунгаснаар тэдний амьдралд, эргэн тойронд маш том өөрчлөлт гарна.