Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2021/01/14

ХЭН Ч ХОЁР ЭЗЭНД ҮЙЛЧИЛЖ ЧАДАХГҮЙ. ТЭР НЭГИЙГ НЬ ҮЗЭН ЯДАЖ, НӨГӨӨГ НЬ ХАЙРЛАХ БОЛНО. ЭСВЭЛ НЭГЭЭС НЬ ЗУУРЧ, НӨГӨӨГ НЬ ЗЭВҮҮЦНЭ. ТА НАР БУРХАН, ЭД БАЯЛАГ ХОЁРТ ЗЭРЭГ ҮЙЛЧИЛЖ ЧАДАХГҮЙ. МАТАЙ 6:24
Дэлхийн жишгийг дагаж буйн шинж тэмдэг бол
- Бурханыг таньж мэдэх гэсэн өлсгөлөн, цангаа үгүй болох явдал юм.
- Анхны хайраа хаяж гээх явдал юм.
- Хуваагдаж хоёрдсон зүрх сэтгэл
- Урьд нь буруу гэж үзэж байсан юмсыг одоо өмгөөлөн хаацайлна
- Таны юуг чухалчилхад нөлөөлнө.
Дэлхийн жишгийг дагаж буйн шинж тэмдгийн талаар өөрийгөө нягтлаад үзээрэй.