Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2021/01/11

Тэгээд Есүс шавь нартаа: “Хэн нэг нь Миний араас дагахыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн, загалмайгаа авч Намайг дага...” гэж айлдав.
Христ Есүсийг даган амьдрах амьдралдаа та дараах 4 зүйлийг битгий мартаарай. МАТАЙ 16:24
1. Есүсийг дагах нь Өдөр бүр алхам алхмаар хийгддэг амьдралын туршлага.
2. Есүсийг дагах нь эхлээд аймар санагдах авч Тэр зүйрлэшгүй ХҮЧТЭЙ нэгэн.
3. Есүсийг дагах нь хүч шаардсан амаргүй ажил үйлчлэл.
4. Есүсийг дагах хүнийг эцэст нь шагнал хүлээнэ.