ИРЭЭРЭЙ нэвтрүүлэг - Сайн Самари хүн

Өнөөдөр "ИРЭЭРЭЙ" нэвтрүүлгээрээ сайхан сэтгэлт Самари хүний сургаалт зүйрлэлийг сонгож ярилцлаа.

Сайн Самари хүний тухай сургаалт үлгэрийг Есүс “авралыг хэрхэн авах вэ?” гэсэн энэхүү асуултын хариулт болгон ярьсан юм. Та Бурханы хий гэсэн зүйлийг хийж байна уу? Бурханы хайрыг та харуулж байна уу? эсвэл өөрийнхөөрөө бусдыг дүгнэж, өөрийн үнэлэмжээрээ хандаж байна уу?

Сайхан сэтгэлт Самари хүн шиг бусдыг хайрлан энэрч, Бурханы хайрыг та харуулаарай.