НАЙДВАРЫН ТҮҮХҮҮД - РАХАБ: Бурханд итгэсэн янхан эмэгтэй

Бидний нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсож буй эрхэм сонсогч танд баярлалаа. Өнөөдөр бид “Рахаб: Бурханд итгэсэн янхан эмэгтэй” хэмээх драмыг хүлээн авч сонсох болно.  Уг драма нь Библийн Иошуа номонд гардаг нэгэн үйл явдаас сэдэвлэсэн юм.
Ингээд Бурханд итгэх итгэлийнхээ улмаас хэрхэн аюулаас аврагдаж, Бурханы ард түмний нэг хэсэг болон хүлээн зөвшөөрөгдсөн тухай түүхээ Рахаб бидэнд өгүүлэх болно. Хамтдаа Рахабын ярианд анхаарлаа хандуулцгаая.